Стипендии за I срок на 2014/2015 учебна година

Учениците, които желаят да получават стипендии за І срок на учебната 2014/2015 година, да представят в счетоводството на ПГССЛП необходимите документи до 22.10.2014 г. (сряда). Необходим минимален успех 4.50 и доход 340 лв. на член от семейството за месеците от април 2014 г. до септември 2014 г. вкл., с изключение на учениците без родител, с трайни увреждания и с отличен успех от 5.50 до 6.00.

Заявление – декларация ще се получава и подава в счетоводството на ПГССЛП.

    Критерии за допускане до класиране:

–  Да не повтарят класа, с изключение на повтарящите по болест;

–  Да нямат наложено наказание по чл.139, ал.1, т.2, 3 и 4, неизтекло към момента на подаване на заявлението.