Първо място за ученици от ПГССЛП на Национално състезание „ Млад фермер”


За поредна година, отбор на ПГССЛП, бе участник в Националното състезание „ Млад фермер”.
     Целта на състезанието бе да демонстрира не само способностите на участниците, но и да покаже възможностите за опазване на първоизточника на човешките блага – земята, в условията на напредващия с все по-висока скорост технологичен процес.
    От 12 до 14 май 2021г. в гр. Ямбол се събраха 20 отбора, класирали се от регионалния етап в гр. Свиленград.
    Организатори на проявата бяха  Министерството на образованието, и Регионално управление на образованието-Ямбол. Основен техен партньор бе Аграрен университет – гр. Пловдив.
     В отбора на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост се състезаваха трима ученици от 11 и 12 клас:
1. Абибе Амза от 11-а клас – модул „Растениевъдство” – разпознаване на 30 вида семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури и резитба на нискостеблени лозя.
2. Георги Драгнев ученик от 11-б клас  – модул „Животновъдство” – разпознаване на 30 вида фуражи и хигиена на млекодобива, подготовка за доене и доене.
3. Христо Шелев 12-а клас – модул „Механизация на селското стопанство” – майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.
Благодарение на подготовката на учениците и техните ръководители, ПГССЛП гр. Карнобат, безапелационно победи в страната.
 Ръководството благодари на учениците и учителите за  отличното представяне.