ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА 2 ЧАСТ

     Участвахме в инициативата за разделно събиране на отпадъци. Ученици и учители заедно събрахме пластмасови бутилки и кенчета, които бяха  предадени към „ЕКОПАК“. 

Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране. 

 Ние знаем, че когато изхвърляме разделно, сме по-отговорни към околната среда, здравето и бъдещето си- за нас и всички след нас!

                            Ден на четенето

На 17 ноември в ПГСС , гр. Карнобат се проведе Ден на четенето. Тази инициатива е подета от фондация „ Четене“ и има национален характер. В тази връзка ученици от VIII, IX,  X и  XI клас посетиха училищната библиотека,   изслушаха беседа за ползите от четенето на книги, прочетоха цитати от своите любими произведения, избраха си  книги , които ще прочетат.

   Целта на инициативата е да подчертае важността на четенето за развитието на културата, интелекта и образованието на учениците, защото те са най-важната инвестиция в бъдещето на България.

Европейски ден за здравословно хранене и готвене – 8 ноември 2023 г.

    В ПГСС, гр. Карнобат се проведе  Европейския ден за здравословно хранене и готвене с цел да   изгради  здравословни хранителни навици на учениците, както и да насърчи подрастващите да се приложат здравословно хранене и физически упражнения. Това е най-добрата инвестиция, която можем да направим в тяхното бъдеще.

  Четири отбора се съревноваваха в игра за знания, като дискутираха и оборваха твърдения за здравословния начин на живот. Чрез асоциации трябваше да познаят храна/напитка и да определят вредна или полезна е тя.

        Всички се справиха отлично, научиха интересни факти за храните и ползата от здравословните навици!