Ученици от ПГСС по  проект Еразъм + в Люксембург

В международния проект Еразъм +, който се проведе в Люксембург, участваха трима ученици и един учител от ПГСС гр. Карнобат. Седем държави и  над 30 участници се включиха в екипната работа. Тема на проекта бе  „Театър“.

   Провеждаха се семинари и упражнения – сцени, в които всеки показваше своя талант, езикови знания и  умения, способност за работа в екип. Един от дните беше посветен на забележителностите на Люксембург.

    На  културната вечер посветена на България, учениците  Живко Грудев, Валентин Атанасов и Хасан Юмерчауш с ръководител Миглена Ангелова презентираха интересни факти от историята на България, задаваха любопитни въпроси на своите чуждестранни приятели, учиха ги на народни танци и ги почерпиха с традиционна българска храна.

    Завърнахме се с незабравими спомени, нови приятели и полезни знания, с които заразихме и други желаещите да се включат в  бъдещ проект Еразъм +.

Учениците Живко Грудев, Валентин Атанасов и Хасан Юмерчауш
и техният ръководител Миглена Ангелова