22-МАРТ 2023г. СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА- Ускоряване на промяната

Недоброто управление на целия воден цикъл подкопава напредъка по всички основни глобални проблеми – от здравето до глада, от равенството между половете до работните места, от образованието до индустрията, от бедствията до мира. За поредна година в ПГСС гр. Карнобат учениците с ентусиазъм се включиха в отбелязването на празника на водата. Изработиха табло с рисунки, свързани с най-важния ресурс – ВОДАТА. В часовете по химия и опазване на околната среда се наблегна на това, че без водата, няма как да има живот. Всеки от подрастващите е в разцвета си да направи малки неща, които наистина да допринесат за ускоряване на промяната.