Отново награди от националното състезание „Млад фермер“

От 22 до 24 март в гр. Нова Загора беше проведен регионален етап на Националното състезание „Млад фермер“ за ученици, които се обучават по професии от област „Селско стопанство” от професионални гимназии в Южна България. Състезателните дисциплини бяха разделени в три модула: „Растениевъдство“, „Животновъдство“, „Механизация на селското стопанство“.  Целта на състезанието беше да се демонстрират придобитите теоретични и практически компетенции, както и практическото прилагане на съвременни тенденции в областта на фермерството.

В отбора на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Карнобат се състезаваха трима ученици: Октай Расим от 12-ти клас в област Механизация,  Живко Грудев от 11-ти клас в област Животновъдство и Айше Мехмедали от 12-ти клас в област Растениевъдство.

     По време на състезанието учениците показаха своите умения не само в различните области, но и при работа в екип. Въпреки силната конкуренция, Октай Расим безапелационно реши електронния тест по безопасност на движението по пътищата -категория Ткт и показа майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут. Сборният  резултат от двете дисциплини го класира на първо място в модула. Достойно се представи и Живко Грудев в модул Животновъдство в дисциплината „Хигиена на млекодобива“. Той се нареди непосредствено след домакина, като също му бе връчен медал за заслуженото второ място.

    Със сериозното си и отговорно отношение към подготовката, учениците от ПГСС постигнаха значителен успех на най-големия състезателен форум на професионалните гимназии в областта на селското стопанство.