История на ПГССЛП

              ПГССЛП е училище с над седемдесетгодишна история, заело достойно място в образователната система на гр. Карнобат и региона.

• През 1941 година в гр. Карнобат е създадено Държавно земеделско училище.

• През 1948 година е преобразувано в Практическо училище за земеделски машини.

• 1952 година е преименувано на Комбайнерско училище.

• 1957 година – Професионално машино-тракторно училище.

• 1959 година – Техникум по механизация на селското стопанство.

• 2003 г. ТМСС се преобразува в Професионална гимназия по селско стопанство.
• От 2009/2010 учебна година, след обединяване с Професионална гимназия по облекло, името на училището е ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ.