Клуб „В света на живото”

успех

 

Клубът започна да функционира през 2013/2014 учебна година с ученици от 11 и 12 клас и продължава работа през 2014/2015 с 12 клас.  Целта на заниманията е да се създаде интерес към изучаването на живата природа, разширяване на представите и знанията за нея, в резултат на което да се формират умения за здравословен начин на живот и навици за нейното запазване, както и професионална ориентация в области, свързани с биологията, като се обсъждат теми в тези области. Събират се материали и се изготвят презентации и табла, свързани с интересни факти от живата природа и личните предпочитания на участниците.

 

 Колекция “Клетката – един малък космос”