Бюджет

БЮДЖЕТ на ПГССЛП, гр. Карнобат за 2020 година-1 411 815 лева

БЮДЖЕТ на ПГССЛП, гр. Карнобат за 2019 година 1 205 952 лева

Отчет трето тримесечие

Отчет второ тримесечие

Отчет за първо тримесечие

БЮДЖЕТ на ПГССЛП, гр. Карнобат за 2018 година 1 097 287 лева

Отчет за четвърто тримесечие

Отчет за трето тримесечие

Второ тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 112 597 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 26 777 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 30 461 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  88 928 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 8 700 лв.

Всичко разходи: 267 463 лв.

Първо тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 89 219 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 12 655 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 27 060 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  40 966 лв.

Параграф 19-00 Платени данъци,такси и административни санкции – 6 194 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 1 810 лв.

Всичко разходи: 202 767 лв.

…………………………………………………………………………………………………………….

БЮДЖЕТ на ПГССЛП, гр. Карнобат за 2017 година 697 000 лева

Първо тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 93 320 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 4 817 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 21 314 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  43 856 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 1 455 лв.

Всичко разходи: 164 784 лв.

Второ тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 124 510  лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 2 305 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 24 699 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  45 183 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 7 615 лв.

Всичко разходи: 204 312 лв.

Трето тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 82 424  лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 2 317 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 18 289 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  19 352 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 1 053 лв.

Всичко разходи: 123 435 лв

Четвърто тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 140 105  лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 6 247 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 37 240 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  73 222 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 5 430 лв.

Всичко разходи: 262 244 лв.

…………………………………………………………………………………………………………….

БЮДЖЕТ на ПГССЛП, гр. Карнобат за 2016 година 674 731 лева

Първо тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 93 666 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 10 975 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 19 766 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  26 188 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 529 лв.

Всичко разходи: 151 124 лв.

Второ тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 104 743 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 7 937 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 20 925 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  35 149 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 7 770 лв.

Всичко разходи: 176 524 лв.

Трето тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати – 91 047 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 4 480 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 19 365 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки –  29 663 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 810 лв.

Параграф 52-00 – Придобиване на ДМА – 2 520 лв.

Всичко разходи: 147 885 лв.

Четвърто тримесечие

Параграф 01 – 00 –  Заплати – 119 432 лв.

Параграф 02 – 00 –  Други възнаграждения – 4 021 лв.

Параграф 05 – 00 –  Осигуровки – 21 092 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжка –  92 879 лв.

Параграф  40 – 00 – Стипендии – 4 365 лв.

Параграф 52-00 – Придобиване на ДМА – 1 260 лв.

Всичко разходи: 243 049 лв.

……………………………………………………………………………………………………………..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА НА  УЧИЛИЩА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МЗХ, УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-161/11.03.2015г.

БЮДЖЕТ на ПГССЛП, гр. Карнобат за 2015 година 580 015 лева

Първо тримесечие

Параграф 01.00 – Заплати – 93 663 лв.

Параграф 02.00 – Други възнаграждения – 12 374 лв.

Параграф 05.00 – Осигуровки – 22 026 лв.

Параграф 10.00 – Издръжка – 27 305 лв.

Параграф 40.00 – Стипендии – 1 530 лв.

Всичко разходи – 156 898 лв.

Второ тримесечие

Параграф 01.00 – Заплати – 88 164.78 лв.

Параграф 02.00 – Други възнаграждения – 4 837.56 лв.

Параграф 05.00 – Осигуровки – 49 532.99 лв.

Параграф 10.00 – Издръжка – 17 156.70 лв.

Всичко разходи – 159 692.03 лв.

Трето тримесечие

Параграф 01.00 – Заплати – 89 642.00 лв.

Параграф 02.00 – Други възнаграждения – 9 117.00 лв.

Параграф 05.00 – Осигуровки – 17 541.00 лв.

Параграф 10.00 – Издръжка – 15 890.00 лв.

Всичко разходи – 132 190.00 лв.

Четвърто тримесечие

Параграф 01.00 –  Заплати и възнаграждения на персонала – 105 903 лв.

Параграф 02.00 –  Други възнаграждения – 24 308 лв.

Параграф 05.00 –  Осигуровки – 16 920 лв.

Параграф 10.00 –  Издръжки – 45 422 лв.

Параграф  40.00 – Стипендии – 4 908 лв.

Параграф 52.00 – Придобиване на ДМА – 5 306 лв.

Всичко: 202 767 лв.

……………………………………………………………………………………..

БЮДЖЕТ за 2014 година 590 514 лева

Първо тримесечие

01.00 – заплати – 77 774 лв.

02.00 – други възнаграждения – 3 236 лв.

05.00 – осигуровки – 19 530 лв.

10.00 – издръжка – 67 530 лв.

19.00 – платени данъци и такси – 5 639 лв.

Първо шестмесечие

01-00 – Заплати и възнаграждения за персонала – 78 943 лв.

02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала – 5 265 лв.

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател – 21 378 лв.

10-00 – Издръжка – 20 438 лв.

40-00 – Стипендии – 4 845 лв.

Трето тримесечие

01-00 – Заплати и възнаграждения за персонала – 65 863 лв.

02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала – 11 748 лв.

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател – 18 551 лв.

10-00 – Издръжка – 29 850 лв.

40-00 – Стипендии – 966 лв.

Четвърто тримесечие

01-00 – Заплати и възнаграждения за персонала – 82 853 лв.

02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала – 4 242 лв.

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател – 23 022 лв.

10-00 – Издръжка – 55 370 лв.

40-00 – Стипендии – 4 640 лв.

Всичко: 170 127 лв.

…………………………………………………………………

БЮДЖЕТ за 2013 година – 637 311 лева

 Заплати – 416 524 лева

Осигуровки – 49 652 лева

Издръжка – 144 455 лева

Стипендии – 26 680

За първото тримесечие са изразходени следните средства:

Заплати – 71 841 лева

Осигуровки – 20 343 лева

Издръжка – 89 793 лева

Стипендии – 1272 лева

За шестмесечието:

Възнаграждения – 145 643 лева

За деветмесечието:

Заплати – 214 864 лева

Осигуровки – 61 054 лева

Издръжка – 276 771 лева

Стипендии – 12 458 лева

Четвърто тримесечие

Заплати – 321211 лева /Параграф 01-01/

Осигуровки – 84399 лева / Параграф 05-00/

Социални плащания – 33492 лева /Параграф 02-00/

За издръжка – 312882 лева /Параграф 10-00/

Към 31.12.2013 г. ПГССЛП, гр. Карнобат няма неизплатени задължения и вземания.