Практика „Механик, промишлено оборудване”

От 27.01. 2013 до 30.04.2014 г. беше проведена ученическа практика с ученици  от специалност „Електрообзавеждане на производството” от 12 б клас. Наблюдаващ учител беше инж. Дора Камбурова. Практиката се проведе в СЕ Борднетце – България ЕООД – гр.Карнобат. 7 ученици бяха разделени на две групи при наставниците Иван Христов и Янаки Димитров. В реални производствени условия учениците работиха с най-съвременна техника, учиха се от най-добрите на умения и навици в професията, която са избрали да практикуват. При отчитане на практиката участниците в нея изразиха задоволство от придобитите практически навици и умения и желание за по-нататъшна работа в реални производствени условия. Четирима от тях получиха предложение за работа и останаха да работят в СЕ Борднетце.

От пресата:

praktika