Практика “ Ремонт на електрически инсталации в машини и съоръжения”

В Ремонт сервиз ЕООД гр. Карнобат се проведе практика по европейски проект „Ученически практики” с двама ученика от 11Б клас специалност „Електрообзавеждане на производството”. Наблюдаващ учител на практиката беше инж. Валя Русева, а наствник – Илия Илиев. Двете момчета участваха активно в ремонтните дейности, които фирмата извършва. 240 часа работиха, усвояваха нови знания и умения в практиката и останаха доволни от наученото. Практическото им участие в производствената дейност на фирмата започна на 27.01.2013 г. и завърши с раздаването на сертификати за успешно приключване на 27.06.2014 г.