Клуб “Лозарство”

Заниманията в клуб “Лозарство” имат за цел формиране на умения и навици за извършване на различни дейности при създаване на нови лозови насаждения, начините за размножаване на лозите, трасиране на терен за засаждане на лози, грижи за лозите в различните периоди на развитие, както и за плододаващи лози.

Учениците се запознават с новите технологии в лозарството, новите лозарски машини за борба с болести и неприятели, механизацията при прибиране на реколтата – гроздокомбайн.