Практика „Работа със селскостопанска техника”

Практика „Работа със селскостопанска техника” е с наблюдаващ учител инж. Ст. Николова и наставник М. Балев. Практиката се провежда в ЗК „Александър Стамболийски” с. Сигмен. Ученикът Васил Колев Петров работи в кооперацията и участва във всички земеделски дейности, които се извършват според сезона. Ученикът има възможност да повиши знанията си и да подобри уменията си по избраната от него професия „Техник на селскостопанска техника”.