Практика „Ремонт и поддръжка на електрически системи”

Практика „Ремонт и поддръжка на електрически системи” е с наблюдаващ учител инж. В. Русева и наставник Р. Георгиев. В практиката, която се провежда за втора година, започна на 19.11.2014 г., участват трима ученици от ХІІ Б клас от ПГССЛП – гр. Карнобат: Атанас Митев, Росен Михалев и Стоян Терзииванов. Те работят и се обучават по професията „Електротехник” в Ремонт сервиз ЕООД гр. Карнобат. В рамкита на 240 часа, които всеки от тях трябва да отработи, те изучават тънкости в професията, получават нови знания и умения.