Практика „Придобиване на практически умения в земеделието”

За трета година Институтът по земеделие – гр. Карнобат прие голяма група ученици от ПГССЛП за участие в проект „Ученически практики”. „Придобиване на практически умения в земеделието”е практиката, в която участват нови 11 ученици от Х, ХІ и ХІІ клас. За трета година бяха официално посрещнати и приветствани от проф. д-р Драгомир Вълчев за избора да проведат практиката в Институт по земеделие, който тази година чества 90 години от създаването си. Наставникът доц. д-р Дарина Вълчева и наблюдаващият учител Веселина Дякова ще организират, обучават и ръководят Ахмед Мехмедов, Божидар Алексиев, Динко Дончев, Елена Радева, Ереджеб Юмер, Жулиен Рахнев, Йордан Митев, Кристина Илиева, Мустафа Мустафа, Петър Тишев и Пламен Костадинов.