Проекти

Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост работи по различни проекти, с което подпомага обновяването на материалната база и дейностите в училището:

♦ Проект УСПЕХ – Да направим училището привлекателно за младите хора

uspeh_logo

♦ Ученически практики

ПРАКТИКИ

♦ Управление за ефективно професионално образование

uprawlenie

♦ Нов шанс за успех (валидиране)

nov_shans-1024x207

♦ Квалификация на педагогическите специалисти

kvalifikaciq1