Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Целта на проекта е допълване на материално техническата база на училищата с компютърна и периферна техника и друг специализиран информационен и комуникационен хардуер. По тази програма в ПГССЛП бяха оборудвани с нова техника два учебни кабинета.