Лозаровинар

Учениците изучават новите агротехнологии за отглеждане на лозови насаждения и се запознават със състава и обработката на вината, както и с основните технологични операции при производството на вино и високоалкохолни напитки.

Професията се упражнява в държавни и частни земеделски стопанства, кооперации, сдружения и фирми, специализирани в производство на грозде и вино.