Техник в лозаровинарството

Учениците изучават  агротехнологии за отглеждане на лозови насаждения и се запознават с производството на вино и високоалкохолни напитки.

Специалността е с традиции и е необходима за лозаровинарския ни регион. Упражнява се в частни земеделски стопанства, кооперации, сдружения и фирми, специализирани в производство на грозде и вино.

Завършилите тази специалност получават:

Диплома за завършено средно образование

Свидетелство за професионална квалификация – трета степен

Свидетелство за водач на МПС категории: „Ткт”, „Твк” и „В”

sdr