Техник в лозаровинарството

Учениците изучават само агротехнологии за отглеждане на лозови насаждения и се запознават със съответната работа и обработването на вината, като и с технологични операции при използване на вино и високоалкохолни напитки.

Професията се използва в държавни и частни земеделски стопанства, кооперации, сдружения и хора, специализирани в производството на грозде и вино.

sdr