Покана

ПОКАНА

Във връзка със създаването на обществен съвет към училището, ръководството на ПГССЛП свиква събрание на родителите на учениците на 05.12.2016г. /понеделник/ от 17:00 чaса.

Целта на събранието е да се определи броя на представителите на родителите, да се излъчат представители и да се изберат резервни членове за обществения съвет.

Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Този съвет се сформира с цел създаване на условия за активни и демократични функциониращи общности към ПГССЛП-Карнобат