Икономист

Обучението по тази специалност дава възможност на учениците да придобият и развият квалифицирани умения в областта на икономическото знание. Учебният процес застъпва теоретична и практическа подготовка, свързана с усвояването на основни икономически зависимости, правила и практики. Това цели формиране и развитие на икономическо мислене, което ще даде възможност за успешно включване в стопанския живот на страната.

Професията е търсена и социално значима, интересна, добре платена с възможност за успех в бизнеса, в счетоводствата на фирми и офиси на банки.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA