Техник на селскостопанска техника

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. ПГСС дава възможност на учениците да получат теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на съвременните машини.

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира реализацията на завършилите, както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Обучаваните в тази специалност изучават:

  • Трактори и автомобили;
  • Селскостопански машини;
  • Експлоатация на земеделска техника;
  • Диагностика и ремонт;
  • Работа с машинно-тракторни агрегати.