Проект УСПЕХ

 

Logouspeh_Fin13

ГАЛЕРИЯ

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

През учебната 2013/2014 година в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост- гр. Карнобат продължава работата по проект Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ), част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

В училището се провеждат занимания в осем извънкласни и извънучилищни форми. Шест от тях фунционират за втора или трета учебна година:

  • ателие  “Знам  и мога да творя” с ръководител  инж. Пенка Стоянова
  • театрално студио  “Земляци – веселяци” с ръководител Веселена Янева
  • клуб „ Толерантност на пътя“ с ръководител  Георги Желев
  • клуб “Компютърни умения” с ръководител инж. Катя Тончева
  • клуб „ Цветарство и външен интериор“ с ръководител инж. Стефка Николова
  • клуб „ В света на живото“ с ръководител Жени Караилиева

През учебната 2014/2015 започнаха дейност още два клуба:

  • клуб „ Лозарство“ с ръководител Чанко Великов
  • клуб “Спортни игри” с ръководител Ангел Вълчанов

Над 100 ученици от Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост– гр.Карнобат са включени в проекта, като във всяка група има от 12 до 15 ученици.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да бъдат открити нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене и самостоятелност.

Неозаглавено123jghnhj