Обучителни затруднения

Сформирани са седем групи, които работят по следните учебни дисциплини:

1. Математика

2. Биология и здравно образование – 8 клас

3. Физика и астрономия

4. Психология

5. Български език и литература – 8 клас

6. Български език и литература – 12 клас

7. Биология и здравно образование – 12 клас