Групи по интереси

Сформирани са пет групи, които са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да бъдат открити нови таланти, да се развият допълнителни знания, умения и компетентности.