„Земеделието в света на българина”

Групата се състои от OLYMPUS DIGITAL CAMERA15 ученика от осми клас.

Основната задача на програмата е да даде възможност на учениците  да се запознаят с връзката между земеделския труд на българина с неговия бит, традиции и обичаи. Разучават се народни песни, танци от изворния фолклор, сцени от народни обичаи.

Ръководител на групата е Нела Илиева.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

All-focus