Английски език

Групата е съставена от 10 ученика от осми клас. Учениците трябва да придобият езикови и речеви умения, които да използват в учебна обстановка и в реална ситуация. Да прилагат уменията си за писане на текст. Да разбират близки до реалното общуване разговори със събеседници, както и общия смисъл на текстове.

Ръководител на групата е Янка Костова.

All-focus All-focus