Футбол

Групата се състои от 20 ученика.

Цел: Подобряване физическата дееспособност на учениците, мотивацията за спортуване, овладяване техниката и тактиката на футболната игра.

Ръководител на групата е Апостол Божиков.