Математика

Клубът включва две групи, едната от които е с ръководител Димка  Симеонова и се състои от 10 ученика от IX-X клас. Втората група е с ръководител  Мария Дойчева и също се сътои от 10 ученика от XI клас.

Дейност:

Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика чрез повече практически упражнения.

Цел:

Допълване и разширяване на знанията по математика и създаване на траен интерес към практическото приложение на математическите знания.

30180712_455436458225205_1605877022_n 30422057_455436454891872_717157083_n 30776501_455436478225203_217424713_n