Български език и литература – 12 клас

2Групата се състои от 10 ученици от 12 клас, на които предстои да се явят на задължителен зрелостен изпит по български език и литература.

Ръководител е Мария Чанева.

II. Очаквани резултати:

Да се усъвършенстват знанията и уменията за нормите на СБКЕ (правописни, граматични, пунктуационни и лексикални), както и компетентностите за репродуциране на текст в жанр резюме и създаване на аргументативен текст.

Да се повиши нивото на функционалната грамотност.

Да се подготвят за успешно представяне на зрелостните изпити по български език и литература.

Групата се включи в  „Национална седмица на  книгата” с изработена от тях презентация „История на книгата”.

5  2

Не пропуснаха и изложбата на  илюстрации на любими герои от изучавани художествени творби. 67