Български език и литература – 9 клас

20180413_110603

I. Цели:

Да бъдат преодолени образователните дефицити в овладяването на книжовната норма на СБКЕ.

II. Очаквани резултати:

Развитие на уменията за учене. Стремеж към повишаване нивото на функционалната и четивната грамотност на учениците, чрез усвояване на специфични знания, умения и компетентности.

Групата се включи в „ Националната седмица на книгата“ с посещение на училищната библиотека и четене на литературни произведения.

Ръководител е Диана Манева.

20171027_132020 20171027_123927 20171027_123859 20171027_115403