История

Групата се състои от 10 ученика от 9 клас. Ръководител е Теодор Ченешев

Цел: Преодоляване на образователните дефицити по предмета;

Засилване мотивацията за обучение и повишаване активността на учениците в учебните часове по история и цивилизации и преодоляване на пропуските от предходни учебни години.