Приложна електроника

20180412_121246

Групата се състои от 15 ученика от 8,9,11 и 12 клас.

Ръководител е инж. Янка Мичева

I. Цели: Учениците да опознаят, овладеят и прилагат правилата и изискванията при работа с електронни компоненти и да изработват устройства с различно предназначение.

II. Очаквани резултати: Придобиване и развитие на умения и навици за работа в екип и лична отговорност при разчитане, измерване, проверки за годност, изграждане на качествени електрически връзки и надеждност на устройствата.

20180418_12155220180418_120703