Документи Административно обслужване

 Приемане и преместване на ученик

Издаване удостоверение за валидиране на компетентности

Издаване удостоверение, свидетелство, валидиране на професионална квалификация

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликати

Издаване на диплома

Издаване на свидетелство за професионално обучение и СПК

Издаване на служебна бележка за подаване на заявка за ДЗИ

Издаване на европейско приложение към диплома СО

Издаване на европейско приложение за професионална квалификация