Образци на заявления

Заявление по чл.45, ал.1, ал.2, т.4 от ЗДДФЛ

Заявление преместване в ПГССЛП

Заявление обучение кат. Ткт

Заявление за поправителен изпит

Заявка за отсъствие на ученик до 3 дни

Заявление обучение кат. В

Заявление за освобождаване от директор

Заявление за освобождаване по ФВС

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за включване в процедура валидиране

Заявление за валидиране на компетентности