Клуб “Цветарство и външен интериор”

Дейността на Клуба по цветарство и външен интериор започна през 2013 г. и е приемник на работата на клуба по цветарство, работил през учебната 2012/2013 година.

Участват 14 ученици от различни класове на ПГССЛП. Водещо начало е техният интерес към природата и цветята. С интерес, любопитство и желание се включват при изпълнение на разнообразните мероприятия и разискваните теми. Проявяват отговорност, като се грижат за стайните и градински цветя на територията на гимназията. Занятията възпитават у тях чувство на отговорност, толерантност, естетика и красота.

Срещите на клуба протичат по предварително обсъдена програма, съобразена с интересите на учениците. Най-голям е интересът към практическите занимания, свързани с разсаждането, торенето и обезпаразитяването на цветята, както и към естетическото оформяне на различни цветни пространства.