Клуб “Компютърни умения”

Клубът започна работа през учебната 2013/2014 година с 15 ученика от 9, 10 и 11 клас.

Целта на дейността му е придобиване на знания и умения за работа със социалните мрежи, интерактивна дъска, създаване и отпечатване на картички, визитки, разделители за книги, брошури, грамоти, покани за училищни изяви, създаване на специални и текстови ефекти, изработване и представяне на презентации на любими теми.