Портфолио

Портфолио на Професионална гимназия по селско стопанство , град Карнобат

Портфолиото е документ за историята, мисията, визията и стратегията за развитието на ПГСС, град Карнобат. То е динамично, отворено и ще бъде допълвано. Портфолиото е структурирано в няколко рубрики:

  • Философия, визия, мисия
  • Стратегия за развитие
  • История