Портфолио

Портфолио на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, град Карнобат

Портфолиото е документ за историята, мисията, визията и стратегията за развитието на ПГССЛП, град Карнобат. То е динамично, отворено и ще бъде допълвано. Портфолиото е структурирано в няколко рубрики:

  1. Институционално развитие
  • Философия, визия, мисия
  • Стратегия за развитие
  • История

2. Ресурси

  • Екип учители
  • Партньори
  • Проекти