Партньори

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Карнобат

„КОУС КЪМПАНИ“ ЕООД – с. Екзарх Антимово

„СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД- гр. Карнобат

 „ПАВЛИНА ЖЕЛАНКОВА“ ЕТ – гр. Карнобат

„ЕЛСТРОЙ НЕДЕЛЧЕВ“ ЕООД – гр. Карнобат

„В.ИВАНОВ“ ЕООД – гр. Карнобат

ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ – Винарска изба – гр. Карнобат

„ЕЛ ДОРАДО 3“ ЕТ – гр. Карнобат

„РЕЙНБОУ 2011“ – гр. Карнобат

ЗК „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ – с. Сигмен

„РЕМОНТ СЕРВИЗ“ ЕООД – гр. Карнобат