Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

ПГСС, гр. Карнобат се включи в информационната кампания на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните за повишаване нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. В рамките на кампанията на персонала и учениците ще бъдат предоставени информационни материали относно защита на личните данни и включени в обучителни онлайн активности.