ПРИЕМ

Прием 2024/2025г.

График за подаване на документи за учебната 2024/2025г.:

Първи етап

Подаване на документи– от 08 до10 юли2024г.

Обявяване на класирането – до 12 юли 2024г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране– от15до17юли2024г.

Втори етап

Обявяване на класирането – до 19 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици– от22до24 юли 2024 г.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране- 25 юли 2024 г.

Трети етап

Подаване на документи – 26–27 юли 2024 г. Обявяване на класирането – до 30 юли 2024г.

Записване на приетите ученици – 31 юли и 01 август 2024 г.

Попълване на незаетите места- до11.09.2024г.

Прием 2023/2024г.