Практика „Електротехника и енергетика”

От 10.04.2013 до 05.07.2013 г. беше проведена ученическа практика с ученици  от специалност „Електрообзавеждане на производството” от 11 б клас. Наблюдаващ учител беше инж. Янка Мичева.

По време на практиката учениците реализираха в реални производствени условия наученото в часовете по теория и практика по специалността. С голям интерес и ентусиазъм и с помощта на наставниците осъществиха демонтаж и монтаж на електрически табла: фалтови, електромерни, нестандартни и др., монтаж на автоматични прекъсвачи, свързване на кабели, монтаж на кабелни глави.

На различни обекти на фирмата партньор „Булелектрикс” извършиха демонтаж и монтаж на въздушни електропроводи относно техните елементи: стълбове, конзоли, изолатори, рогатки, проводници, фундаменти.

Учениците придобиха и умения при полагане на кабели в изкоп и всички съпътстващи дейности във връзка с това.

При отчитане на практиката участниците в нея изразиха задоволство от придобитите практически навици и умения и желание за по-нататъшна работа в реални производствени условия.

STA46398 STA46397

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

=_UTF-8_Q_=D0=98=D0=B7=D0=BE=D0=B1=D1=80=2E0019=2Ejpg_= =_UTF-8_Q_=D0=98=D0=B7=D0=BE=D0=B1=D1=80=2E0012=2Ejpg_= =_UTF-8_Q_=D0=98=D0=B7=D0=BE=D0=B1=D1=80=2E0011=2Ejpg_=