Практика “Земеделие”

Цялата практика – 240 часа за всеки ученик се проведе в Институт по земеделие гр. Карнобат. Участие взеха 2 момичета и 3 момчета от ХІ в клас специалност „Лозаровинарство”. Техен наблюдаващ учител беше г-жа Веселина Дякова, а наставник – представител на работодателя – доц. д-р Дарина Вълчева.

По предварително изработен график учениците участваха в много нови за тях дейности – извършваха биометрични измервания върху растителен материал, стандартни анализи на посевните качества, анализ на съдържание на хлорофил; определяха фенологична фаза и междуфазен период при отглежданите селскостопански култури; намираха корелационна зависимост между продължителността на междуфазния период и формирането на биологичния добив; вземахеа на почвени проби ; анализираха във фитопатологичната лаборатория заболелите части от растения.

Учениците извършваха и тривиални за селското стопанство работи – плевиха, копаха, поливаха, почистваха и подреждаха складовете за готова продукция, прибираха новата реколта. Участваха в подготовката и провеждането на открит ден в Института по земеделие на водещи фирми в производството на земеделска техника. Срещнаха се с производителите и видяха най-новите машини в селското стопанство.

На 19.07.2013 г. учениците получиха сертификати за успешно приключване на практиката от изпълнителния директор на Института по земеделие доцент д-р Драгомир Вълчев. Той изказа задоволството си от работата им, от желанието им да участват в научните и трудови дейности в института.

STA46421 STA46420 STA46418 STA46417 STA46416 STA46415 STA46414 STA46413 STA46412 STA46411 Снимка0215  Снимка0206 Снимка0205STA46382 Снимка0214 STA46379 STA46378 STA46377 STA46375 STA46373 STA46372 STA46371 STA46370 STA46180 STA46170  STA46157STA46159 STA46156 STA46155 STA46154 STA46048 7066_531065633620754_1576203800_n 405_10151777309282646_94901421_n