Държавни зрелостни изпити (Матури)

Заповед на МОН № РД09-1360/29.08.2014 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година

График за провеждане на държавните зрелостни изпити  и държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в ПГССЛП, гр. Карнобат през сесия май-юни на учебната 2014/2015 година

Инструктаж за зрелостника