Превенция на водния травматизъм. Оказване на първа помощ

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март и има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността върху проблемите, свързани с водните ресурси.

   В ПГСС на 22 март  чрез беседа учениците бяха осведомени за опасностите при къпане и плуване  във водоеми. Целта е да се намали водният травматизъм и да се обучат учащите, как да действат адекватно и да могат да помогнат в ситуация при воден инцидент.

  Гост на събитието беше Мария Златкова-инструктор по водно спасяване към БЧК-БУРГАС. Тя запозна учениците с основните опасности във водата. Те научиха какви са начините за предпазване, самопомощ, и начини за оказване на първа помощ на хора, неумеещи да плуват.

Учениците научиха, че водата е наш приятел, когато сме предпазливи!

Световният ден на водата

В България, Световният ден на водата (World Water Day) се отбелязва на 22 Март. „Вода за мир“ (Water for Peace) е темата зададена от ООН през 2024г. Целта е съвместна работа за балансиране нуждите на всички и превръщане на водата в катализатор за един по-мирен свят (ООН, 2024).
В час по биология и здравно образование учениците от ПГСС – Карнобат отбелязаха събитието, чрез изготвяне на презентации на тема: „Водата, като екологичен фактор и среда на живот“.
В час по химия и опазване на околната среда учениците поеха инициатива за направата на табла, рисунки и плакати по темата: „Опазване на водата от замърсяване.

Световният ден на рециклирането

В България, Световният ден на рециклирането (Global Recycling Day) се отбелязва на 18 Март. Целта е разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки, разделно събиране на хартиени и картонени опадъци и разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки.
В час по химия и опазване на околната среда, учениците от ПГСС – Карнобат отбелязаха събитието, чрез изготвяне на проекти, посветени на нуждата от намаляването на отпадъците и тяхното рециклиране.
Проведе се дискусия по темите: „За или против рециклирането“ и „Последици от замърсяването“.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

      На 29.02.2024год. във физкултурния салон на ПГСС се проведе демонстративна среща по волейбол. В срещата участваха учениците от групите по волейбол, които са създадени  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Публиката подкрепяше отборите и геймовете преминаха в приповдигнато настроение. Събитието бе организирано от ръководителите на отборите Теню Георгиев и Гергана Янушева.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Училищен кръг на състезанието „Млад фермер“

На 27. 02. 2024 г. се проведе училищен кръг на състезанието „Млад фермер“.

В трите модула- Растениевъдство, Животновъдство и Механизация на селското стопанство взеха участие ученици от Х, XI и XII класове със специалности  

„Лозаровинарство“  и „ Механизация на селското стопанство“. След представянето  на участниците  комисията определи :

 На регионалният кръг  „Млад фермер 2024 г.“ Професионалната гимназия по селско стопанство да бъде представлявана от :

                   1.Катерина Михайлова Орманова  от Хг клас в направление Растениевъдство.

                    2.Рашко Красимиров Лазаров от Хг клас в направление Животновъдство

                    3.Хасан Сезай Юмерчауш от ХIIа клас в направление Механизация

                         Пожелаваме успешно представяне на избраните ученици!

Рашко Красимиров Лазаров от Хг клас в направление Животновъдство