Световният ден на рециклирането

В България, Световният ден на рециклирането (Global Recycling Day) се отбелязва на 18 Март. Целта е разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки, разделно събиране на хартиени и картонени опадъци и разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки.
В час по химия и опазване на околната среда, учениците от ПГСС – Карнобат отбелязаха събитието, чрез изготвяне на проекти, посветени на нуждата от намаляването на отпадъците и тяхното рециклиране.
Проведе се дискусия по темите: „За или против рециклирането“ и „Последици от замърсяването“.