Учебен център

Съгласно Наредба 1 (15.02.2015 г.) на МЗХТ за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника по следните категории:

  1. „ТВК“
  1. „ТВК-З“

Записването на желаещите да придобият правоспособност за работа категория „ТВК“

и  „ТВК-З“ е целогодишно след подаване на заявление по образец в ПГСС.

Повече информация на тел.0889049340.

Разполагаме със собствена учебна база, специализиран кабинет, оборудван с нагледни средства за провеждане на теоретично обучение. Практическото обучение се провежда с учебна техника (трактори, плугове, зъбни, дискови брани, фреза, култиватори за слята и междуредова обработка, сеялки за зърнено-житни и окопни култури, машини за растителна защита, косачки, сенопреси, зърнокомбайн) на учебна площадка и учебно опитно поле.