Електротехник

Тази професия е всеобхватна и дава възможност за реализация, в частта на електротехниката, във фирмата на региона на региона и на бизнеса, която е в собствениците на “Електроснабдяване и електроразпределение”.