Електротехник

Тази професия е всеобхватна и дава възможност за реализация, в качеството си на електротехник, във фирми на територията на региона и страната, както и в поделенията на”Електроснабдяване и електроразпределение”.