График на учебното време за 2022/2023 учебна година

1 час 7.45 – 8.30

2 часа 8.40 – 9.25

3 часа 9.35 – 10.20

4 часа 10.40 – 11.25

5 часа 11.35 – 12.20

6 часа 12.30 – 13.15

7 час 13.25 – 14.10