График на учебното време за 2023/2024 учебна година

1 час 7.30 – 8.15

2 часа 8.25 – 9.10

3 часа 9.20 – 10.05

4 часа 10.25 – 11.10

5 часа 11.20 – 12.05

6 часа 12.15 – 13.00

7 час 13.10 – 13.55