Дигитална раница

Линк към сайта: https://edu.mon.bg/

       В периода от  23-24.02.2023 г. в ПГСС- гр. Карнобат се проведе представяне на Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница” по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

      Достъп до нея ще имат учители, ученици и родители. Чрез платформата се дава възможност на учениците да се запознават безплатно с различни форми на уроци, създадени от учители, тестове и образователно съдържание, а родителите да проследяват обучението на децата си. В нея образователно съдържание могат да разработват и споделят всички учители по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка. Тези уроци ще бъдат видими за учители и ученици на ниво училище. Ако учителят прецени, че неговият урок е добър и може да се използва от учители и ученици от цялата страна, има възможност да го изпрати за одобрение. След оценка, по утвърдена от МОН методика, това съдържание ще бъде публикувано в съответната категория в платформата, като учителите ще получават заплащане за всеки разработен от тях и публикуван, за национално ползване, авторски урок. Очакваният брой, създадено с помощта на платформата и интегрираните в нея ресурси, оценено и утвърдено дигитално съдържание, е 4 500 броя, като няма да се допуска повторение на урок по дадена тема. Към момента в платформата е налично селектирано и адаптирано съдържание, покриващо над 75 % от учебните предмети за общообразователна подготовка от I до XII клас.

       Учителите  в ПГСС се запознаха с възможностите и функционалностите на платформата. Всеки един от тях имаше възможност да влезе с акаунта си, да разгледа и да изпробва отделните инструменти. 

     Интерес предизвика възможността на платформата „ MozaBook” за създаване на ресурси към преподаваните предмети в гимназията.

     Бе обърнато внимание на разделението на типовете акаунти между учител, родител и ученик и възможностите им за работа в единна дигитална среда. Всеки тип акаунт разполага с целенасочена функционалност според своя вид.

     Родителите ще се запознаят  допълнително с платформата на родителска среща.

Презентация за Дигитална раница