Световен ден на усмивката!

Направи добро. Помогни на някого да се усмихне!

Ние в ПГСС гр. Карнобат знаем, че усмихнати сме по-красиви, че усмивката е единственият ключ, способен да отключи всяка врата. Усмихвайте се, усмивката е заразна!